Category: meteo

Radiowa prognoza pogody w RTTY

Posted by – 2017/01/09 , views: 1878

Oto prosty skrypt pobierający prognozę pogody z serwisu meteo i nadający ją sygnałem RTTY. Wystarczy sygnał z karty dźwiękowej skierować do nadajnika i możemy nadawać radiową prognozę pogody.
More

Serwis VOACAP – analiza i prognoza propagacji jonosferycznej

Posted by – 2016/05/19 , views: 5120

Znalazłem ciekawy serwis, za pomocą którego można szacunkowo określić jakość propagacji HF z naszego QTH do QTH rozmówcy. Pod uwagę brane są parametry nadawcze stacji, a analizę można rozpatrywać z uwzględnieniem pasma oraz godziny pracy stacji.

http://www.voacap.com/prediction.html

Witowo Radio – prognoza dla marynarzy na Bałtyku

Posted by – 2016/02/22 , views: 3799

More

Witowo radio – prognoza pogody

Posted by – 2016/02/22 , views: 1725

More

Odbiór i dekodowanie danych meteo RTTY

Posted by – 2016/02/16 , views: 2122

Prezentacja odbioru i dekodowania sygnału emisji RTTY z danymi METEO.
More

Radary sieci SuperDARN

Posted by – 2016/01/11 , views: 1422

SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest siecią 35-ciu radarów naukowo-badawczych zlokalizowanych na obu półkulach.

Pracują w paśmie od 8.0 do 22.0 MHz. Pierwotnie radary były używane do obrazowania ruchów plazmy w warstwie F jonosfery oraz innych zjawisk, które dostarczały naukowcom danych na temat stanu górnych warstw atmosfery ziemskiej. Sieć SuperDARN współpracuje z innymi radarami między innymi z siecią TIGER oraz HARRP.

Od niedawna sieć SuperDARN jest wykorzystywana do przetwarzania danych pozyskanych z misji NASA nazwanej MMS (Magnetospheric Multiscale). Również dane pozyskane z dwóch sond kosmicznych tworzących misję zwaną RBSP (Radiation Belt Storm Probes) lub Van Allen Probes kierowane są do sieci SuperDARN. More