Pamiętaj mnie:

Radiokomunikacja

Emitel zamknął Witowo Radio

Nagranie przedstawia ostatni komunikat wyemitowany przez stację Witowo Radio przed jej zamknięciem. Stacja Witowo Radio przez wiele lat zapewniała łączność alarmową w polskiej strefie przybrzeżnej na Bałtyku. 

Emitel posiadał 9 stacji nadawczo-odbiorczych rozlokowanych wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Przy pomocy tych stacji, nowoczesne centrum łączności w Jarosławcu, znane jako „Witowo Radio”, utrzymywało łączność ze statkami pływającymi po wodach Bałtyku, zapewnia pomoc w przypadku zagrożenia życia ludzkiego, przekazuje ostrzeżenia nawigacyjne i porady medyczne.

Stacja Witowo Radio zakończyła pracę 31 grudnia 2019 roku o godzinie 23:59. Od 1 stycznia 2020 rolę stacji brzegowej przejmie na polskim wybrzeżu nowo powołana stacja brzegowa - Polish Rescue Radio.

Ostrzeżenia nawigacyjne, komunikaty pogodowe i komunikaty lodowe nadawane będą w języku polskim i angielskim w paśmie MF na f=2591 kHz po zapowiedzi na f=2182 kHz i w paśmie VHF na kanałach: 5, 61, 62 po zapowiedzi na kanale 16 oraz na życzenie.

  • Ostrzeżenia nawigacyjne nadawane będą 6 razy w ciągu doby, co 4 godz. od 01:33 do 21:33 UTC.
  • Komunikaty o pogodzie nadawane będą 4 razy na dobę, o godz. 01:35, 07:35, 13:35, 19:35 UTC.
  • Komunikaty lodowe nadawane będą o godz. 10:35 i 13:35 UTC.

Powyższa informacja znajdzie swoje odzwierciedlenie w komunikatach nawigacyjnych wydawanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP. Uprzejmie prosimy również o rozpowszechnienie ww. informacji wśród armatorów oraz załóg statków uprawiających żeglugę w polskich obszarach morskich oraz w polskiej strefie odpowiedzialności za poszukiwanie i ratowanie życia na morzu.

Giełda krótkofalarska

Wszystkie ogłoszenia

Podstrony

Stacje pogodowe SR0WX.py

Najnowsze komentarze

Najnowsze artykuły

Więcej artykułów

Mapa stacji SR0WX