Pamiętaj mnie:

Radiokomunikacja

Moduł Airly do stacji pogodowej sr0wx.py podający zanieczyszczenia powietrza

Napisałem alternatywny moduł, który można użyć zamiast modułu airpollution, w sytuacji gdy w okolicy lokalizacji stacji nie ma zlokalizowanego żadnego obiektu GIOŚ. Nowy moduł podaje wartości trzech parametrów: wartość dla pyłu zawieszonego PM1, PM2.5 i PM10. Może pracować w jednym z trzech trybów:

  • point - moduł wylicza uśredniony poziom zanieczyszczeń dla określonych współrzędnych geograficznych
  • nearest - moduł wyszukuje najbliższy punkt pomiarowy w okolicy podanych współrzędnych geograficznych
  • installationId - moduł korzysta z konkretnego punktu pomiarowego

Aby zainstalować moduł w swojej stacji należy:

  • dokopiować plik airly_sq9atk.py,
  • dokopiować nowe sample audio - są wygenerowane (nazwy plików można podejrzeć w pliku /audio_generator/slownik.php)
  • dokopiować brakującą część konfiguracji z pliku config.php oraz włączyć moduł dopisując jego nazwę na samym dole pliku konfiguracyjnego

Pliki dostępne są w najnowszej paczce z oprogramowaniem sr0wx.py.

 

Ostatnio poprawione zostały moduły:

  • propagation_sq9atk.py - poprawiony problem w sytuacji gdy jakieś pasmo jest pasmo zamknięte
  • imgwpodest_sq9atk.py - poprawiony problem pomijania wodowskazów nie zwracających danych
  • audio_generator.php - generator sampli (dodano automatyczne nadpisywanie poprzednio wygenerowanych plików, zwiększenie rozdzielczości audio

Oczywiście wystarczy zaktualizować tylko wybrane pliki w swoich stacjach.

Giełda krótkofalarska

Wszystkie ogłoszenia

Podstrony

Stacje pogodowe SR0WX.py

Najnowsze komentarze

Najnowsze artykuły

Więcej artykułów

Mapa stacji SR0WX