Nie wiadomo czy niewiadomo? Która forma jest poprawna?

ciekawostki Nie wiadomo czy niewiadomo? Która forma jest poprawna?

Która forma jest poprawna: nie wiadomo czy niewiadomo? Poprawna pisownia to oczywiście: nie wiadomo. Z poniższego tekstu dowiesz się, dlaczego to właśnie ta forma jest prawidłowa. Poznasz również definicję tej konstrukcji i przykłady jej użycia w kilku prostych zdaniach, które stosujesz każdego dnia. Mamy nadzieję, że dzięki poniższym wskazówkom już nigdy nie zawahasz się, pisząc zwrot nie wiadomo. Na samym końcu tego tekstu znajdziesz również inne wyrażenie, które piszemy łącznie lub rozdzielnie, a które wciąż sprawiają wielu Polakom duży problem, jeśli chodzi o ich zapis.

Nie wiadomo czy niewiadomo? Którą formę wybrać?

Poprawna pisownia to oczywiście pisownia rozłączna, czyli nie wiadomo. Dlaczego stosujemy pisownię rozłączną? Zgodnie z zasadą obowiązującą w języku polskim, partykułę „nie”, gdy stanowi wykładnik zaprzeczenia, w zestawieniu z wyrazami takimi jak:

  • wiadomo;
  • warto;
  • trzeba
  • brak;
  • bardzo
  • czy wolno

zapisujemy rozłącznie.

Wyjątki od reguły

Od każdej reguły istnieje wyjątek. Tak jest i w tym przypadku. Zdarza się więc, że zwrot nie wiadomo zapiszemy łącznie, ale tylko w określonej sytuacji. To potoczny zwrot: „homo niewiadomo”, którego z uwagi na negatywne konotacje, powinniśmy unikać.

Nie wiadomo – definicja

Definicja zwrotu nie wiadomo jest prosta i oznacza, że coś nie jest jasne, oczywiste. Używamy go, gdy pewne informacje nie są nam do końca znane. Wyrażenie to występuje w połączeniu z zaimkami pytajnymi, takimi jak: skąd, dokąd, jak, czyj, który, co, czego i wiele, wiele innych.

Synonimem konstrukcji nie wiadomo są takie wyrazy jak: chyba, może, podobno, być może, rzekomo, zdaje się.

Przykłady użycia konstrukcji nie wiadomo

Nie ma lepszego sposobu, by zaprezentować użycie danej konstrukcji niż przykłady. Oto kilka zdań, których z pewnością używasz na co dzień, w których występuje konstrukcja nie wiadomo:

  • Nie wiadomo dlaczego złodzieje zdecydowali się ukraść tak cenny skarb i przyznać się do winy.
  • Do tej pory nie wiadomo do końca, jak zbudowano piramidy w Egipcie.
  • Jeśli chodzi o autora najnowszego bestsellera, to nie wiadomo kto jest jego autorem.

Mamy nadzieję, że dzięki powyższym wskazówkom jasne jest, czy piszemy nie wiadomo czy niewiadomo. A oto kilka innych zwrotów często stosowanych w języku polskim, które mogą sprawiać nam nie lada problem, jeśli chodzi o ich zapis. Oto prawidłowo napisane wyrazy: na pewno, naprawdę, nad wyraz, w ogóle, poza tym, na co dzień, co najmniej, na razie, naprzeciwko czy chociażby sprzed (a nie z przed, zprzed).