Czym jest wierność w związku i jakie są jej oznaki?

wierność w związku

Wierność w związku jest podstawą wszystkich związków – nawet w otwartych relacjach występują granice i zachowania, które są uważane za wierność i niewierność. Problem polega na tym, że granice te zwykle nie są ściśle ustalone, ponieważ każda osoba interpretuje to, co uważa za wierność na własny sposób. Niemniej jednak istnieją pewne oznaki, które wskazują, że w związku istnieje wierność po obu stronach. Oto więcej informacji w tym temacie.

Czym jest wierność?

Potocznie, wierność utożsamia się z monogamią. Wierność w parze oznacza zatem nienaruszanie granic, w których dwoje kochanków czuje się komfortowo i bezpiecznie w związku. Jest to zatem pakt między dwiema stronami, w którym szanują siebie nawzajem i swoje uczucia. Synonimem wierności w związku jest właśnie odpowiedzialność za niewyrządzanie drugiej osobie krzywdy emocjonalnej.

Nie ma konkretnej definicji wierności, ale w każdym związku powinny istnieć granice, których oboje partnerzy muszą przestrzegać, aby związek był szczęśliwy i udany. Jest indywidualna kwestia, ponieważ jedna osoba może uznać na przykład spotykanie się z kolegą/ koleżanką a naruszenie wierności, a innej osobie nie będzie to absolutnie przeszkadzało.

Oznaki wierności w związku

Chociaż każdy związek jest inny i wyjątkowy, ale istnieje wiele oznak, które są synonimem wierności w związku. Oto one:

1. Szczerość

Szczerość i komunikacja są podstawą wierności w parze. Dlatego też, jeśli Twój partner/ partnerka mówi Ci wszystkim i jest przy tym szczery/ szczera, jest to wyraźny znak wierności. Bycie wiernym oznacza także przekazywanie drugiej osobie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych wiadomości.

2. Zaangażowanie i chęć rozwiązywania problemów

We wszystkich związkach zdarzają się wzloty, upadki oraz kłótnie, ale nie powinno to stanowić problemu dla trwałości relacji, dlatego synonimem wierności jest próba omówienia spraw, gdy coś nie idzie po myśli, aby rozwiązać problem. W ten sposób jedna osoba okazuje zaangażowanie drugiej.

3. Osoby wierne są otwarte emocjonalnie

Kiedy dana osoba otwiera się emocjonalnie na drugą osobę, jest to synonim wierności w związku. W momencie, gdy ktoś jest w stanie podzielić się swoimi najgłębszymi uczuciami, a także niepewnościami jest to wyraźny znak, że chce być wierny pozostać z Tobą w związku.

4. W wiernym związku nie ma miejsca na nadmierną zazdrości

Uczucie zazdrości jest wyraźną oznaką niepewności w związku. W wiernym związku istnieje zaufanie, dzięki czemu byle błaha sprawa nie wzbudza zazdrości u drugiej osoby.